fbpx
Galen Recuperare Medicală este în contractare cu CAS Giurgiu pe partea de bază de tratament. Beneficiați de tratamente gratuite!

Termeni și condiții

Generalități

 • Folosirea (vizitarea sau comandarea produselor) acestui site implică acceptarea acestor termeni și condiții.
 • Pentru folosirea site-ului în bune condiții, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.
 • GALEN RECUPERARE MEDICALĂ își asumă dreptul de a face modificări ale acestor prevederi, fără o notificare prealabilă.
 • Accesând pagina “Termeni și condiții”, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.


Definiții

 • Acest site este întreținut și administrat de un S.R.L.(legal înregistrată), care va fi denumită, în continuare, Societate.
 • Persoana fizică sau juridică care comandă și achiziționează produse prin intermediul acestui site, este denumită Client.
 • Adresa web care este proprietatea Societății (acestui magazin online), va fi denumită generic GALEN RECUPERARE MEDICALĂ.
 • Fotografiile digitale, textele, datele tehnice, prețurile și celelalte informații care se găsesc pe site-ul acestui magazin online, vor fi denumite în continuare conținut.


Drepturi de autor

 • Întregul conținut al acestui site este proprietatea Societății și a furnizorilor săi și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor (Legea nr. 8/ 1996).
 • Folosirea, fără acordul Societății, a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește în conformitate cu legile în vigoare (administrativ, civil sau penal).
 • Astfel, sunt interzise, în mod expres: accesarea acestui site de către dispozitive sau programe automate sau copierea manuală a conținutului, precum și citirea sau publicarea conținutului de către alte companii sau site-uri, pentru a face comparație sau analiză în vreun fel.
 • Fotografiile și informațiile sunt folosite cu acordul furnizorului, fie direct, fie prin reprezentanții săi din România.
 • Problemele legate de drepturile de proprietate intelectuală se raportează la adresa de e-mail de pe pagina de Contact.


Securitatea datelor personale și a informațiilor

 • Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Societate, numai în scopul declarat al acestui site.
 • Informațiile din formularul de programări sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea programărilor, anunțarea promoțiilor în curs etc., în niciun caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.
 • Societatea nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fără acordul dumneavoastră explicit.
 • Conform cerințelor Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, în sectorul comunicațiilor electronice GALEN RECUPERARE MEDICALĂ are obligația de a administra, în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: efectuare și confirmare programări.
 • Sunteți obligat să furnizați datele, acestea fiind necesare confirmării programărilor dvs. La consultație sau tratament. Refuzul dvs. determină neonorarea programării.
 • Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator.
 • Conform Legii nr. 677/ 2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la de email de pe pagina de Contact
 • De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
 • Dacă anumite date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.


Declinarea responsabilității

 • De asemenea, imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar serviciile livrate pot diferi de imagini în orice mod, datorită modificării personalului, aparaturii sau locației, fără o notificare prealabilă.
 • Valoarea maxima a obligațiilor Societății, față de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv.


Drepturile utilizatorilor acestui site

 • Dreptul la informare – Utilizatorul are dreptul să fie informat că datele sale vor fi prelucrate
 • Dreptul de acces la date – Utilizatorul își poate verifica, modifica, șterge datele personale contactând operatorul, și are dreptul de a obține de la operator (la adresa de email de pe pagina de Contact), în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.
 • Dreptul de opoziție – Utilizatorul are dreptul de a se opune, în orice moment, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări.
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate.
 • Dreptul de a se adresa justiției în cazul în care consideră de cuviință acest lucru.
 • Orice sesizare ce face obiectul acestor termeni și condiții va putea fi transmisă prin email la adresa: de email de pe pagina de Contact.


Fraudă

ORICE ÎNCERCARE DE A ACCESA DATELE PERSONALE ALE ALTUI UTILIZATOR SAU DE A MODIFICA CONȚINUTUL SITE-ULUI acestui magazin online SAU DE A AFECTA PERFORMANȚELE SERVER-ULUI PE CARE RULEAZĂ SITE-UL NOSTRU, VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE A SITE-ULUI ȘI VA PUNE ÎN MIȘCARE CERCETAREA PENALĂ ÎMPOTRIVA ACELUIA SAU ACELORA CARE A(U) ÎNCERCAT ACEST FAPT.


Litigii

Orice litigiu apărut intre Clienți și Societate va fi rezolvat prin cale amiabilă. În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române. Fiind de acord cu Termenii și Condițiile, clientul își asumă, în totalitate, aceste riscuri.


Dispoziții finale

Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza acest document și practicile noastre ori de câte ori considerăm că este necesar. În cazul în care utilizatorul nu își exprimă dezacordul asupra modificărilor, se va considera că acesta și-a exprimat tacit acordul asupra tuturor modificărilor prezentelor termeni și condiții.

Pentru orice neclarități vă rugam să ne contactați folosind datele de contact de pe pagina Contact.